Askespredning over åbent hav

Askespredning er tilladt i Danmark

Ønskede afdøde at få spredt sin aske over åbent hav, er dette tilladt i Danmark.

Udgangspunktet er dog, at afdøde tydeligt skal have tilkendegivet, at det er hendes eller hans udtrykkelige ønske.

Hvis der imidlertid ikke forelægger et nedfældet ønske, har bedemanden mulighed for at udstede en ”tro- og love-erklæring”. På denne måde kan der anmodes om askspredning over åbent hav.

I erklæringen skal familien bekræfte, at det var afdødes udtrykkelige ønske at få spredt sin aske over åbent hav.

Begravelsesmyndigheden har beføjelse til at afvise et ønske om dispensation for askspredning over havet, dette sker dog yderst sjældent.

I langt de fleste tilfælde bliver anmodningen godkendt, hvis ingen nærmeste pårørende har indvendinger mod dette.

Da kirkebogen i dag er elektronisk, behøver du ikke medbringe personlige papirer som fødsels-, dåbs- og vielsesattester eller lignende, da vi selv kan hente disse dokumenter.

Sådan foregår askespredning

I mange tilfælde er spredning af afdødes aske over åbent hav en intim begivenhed, hvor kun de allernærmeste deltager.

De pårørende sejler ud med urnen, og det er et lovkrav, at man skal mindst 300 meter fra land. Lovkravet gælder uanset om spredningen af aske sker i en fjord eller på havet, denne ”diskretionsafstand” skal overholdes.

Og selve spredningen gennemføres normalt fra agterdæk under hensyntagen til korrekt vindretning og vandstrømme.

Når afdøde havde ønsket en askespredning over åbent hav, vælger de pårørende typisk en urne, designet til formålet.

Disse urner kan normalt åbnes på en måde, så asken kan spredes jævnt over havet.

Urner, der er designet til askespredning, opløses i saltvand indenfor et par timer. Men lovgivningen kræver, at de pårørende tager urnen med tilbage på land til almindelig bortskaffelse.

Du kan her læse mere om askespredning.

Askespredning forurener ikke

På krematoriet udføres en gennemgribende rensning af aske med henblik på at filtrere metaller og kilder til forurening.

Lovgivningen dikterer dette, der alene er tænkt for at beskytte såvel familien til havs som personer på land.

Så selvom du ønsker at passe på miljøet, kan du med god samvittighed vælge at få spredt din aske.

Vi hjælper med alt det praktiske

Vi har bistået ved mange askespredninger, derfor kan vi rådgive og vejlede dig. Og vores bedemænd har stor viden om konkrete regler og retningslinjer, der er nødvendige at overholde.

Vi hjælper dig med at opfylde afdødes ønsker på smuk og respektfuld måde. Og vi tager os naturligvis af praktikken og skaber de bedste rammer om en smuk askespredning på åbent hav.

Har du brug for at skaffe et fartøj til askespredningen, vil vi foreslå, at du retter henvendelse til en havn i nærheden af, hvor du ønsker at sejle ud fra.

En askespredning er et alternativ til en bisættelse

En askespredning er et smukt alternativ til et traditionelt gravsted på en kirkegård.

Den kan både stå alene, ligesom den kan kombineres med en højtidelighed i en kirke eller et kapel.

Man kan derfor starte med at afholde en smuk ceremoni, der kan efterfølges af en mindesammenkomst. Og når asken kommer tilbage fra krematoriet, kan man sprede asken over åbent hav.

Der er ingen konkrete retningslinjer for, hvornår askespredningen skal foregå. De pårørende kan derfor sige dette sidste farvel, når det passer bedst.

Det siger de pårørende

J. Otendal -

Når alt bare fungerer perfekt på en svær dag, er man klar over, der står en professionel person bag.

Tak til Steen Jørgensen. Vi var i meget trygge hænder.

A. & M. Melchiorsen -

Et meget sympatisk og professionelt firma, som vi også brugte for 11 år siden, da min far døde.

Kan anbefales på det varmeste.

Midt i sorgen og den svære situation, var det en tryg og dejlig oplevelse, hvor der på meget værdig vis blevet taget fint hånd om alt det praktiske.

A. Paaske -

En god støtte i en svær stund.

Professionel og empatisk bedemand og rimelige priser.