Hjælp ved dødsfald

Anmeldelse af dødsfaldet

Vi tilbyder hjælp ved dødsfald og vi er omsorgsfulde og nærværende.

Vi rådgiver dig grundigt i den svære tid og hjælper gerne med alt det praktiske.

Vi kan tage os af alle typer begravelser og bisættelser, også hvis afdøde ikke har været medlem af Den Danske Folkekirke.

Vores bedemand tilbyder omsorgsfuld hjælp ved dødsfald. Han - eller hun - hjælper dig med alt det praktiske og de mange beslutninger du skal træffe, bl.a. i forbindelse med begravelsen, herunder selvfølgelig kontakt til præst eller kordegn.

Da kirkebogen i dag er elektronisk, behøver du ikke medbringe personlige papirer som fødsels-, dåbs- og vielsesattester eller lignende, da vi selv kan hente disse dokumenter.

Overvejelser i forbindelse med begravelsen/bisættelsen

Først og fremmest er det vigtigt at få klarlagt, om afdøde har nedskrevet ønsker til begravelsen/bisættelsen fx med dokumentet ”Min sidste vilje”.

Der vil altid opstå spørgsmål i forbindelse med dødsfaldet, disse kan bl.a. være:

 • Skal afdøde begraves eller bisættes?
 • Ønskes der udsyngning eller anden form for ceremoni i hjemmet, eller hvor afdøde befinder sig?
 • Skal højtideligheden foregå i kirke eller kapel?
 • Var afdøde medlem af Folkekirken eller andet trossamfund?
 • Ønskes der en medvirken af præst ved højtideligheden?
 • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?
 • Hvilket gravsted ønskes, og ønskes der gravsten?
 • Ønskes obduktion, og er afdøde organdonor? Har han eller hun doneret sit legeme til videnskaben?

Vores opgaver

Gennem samtale med bedemanden bestemmer du selv omfanget af den hjælp, du ønsker fra bedemanden. Langt de fleste pårørende føler stor tryghed i at overlade de praktiske opgaver til bedemanden.

Samtalen med bedemanden kan både foregå hjemme hos dig, hos bedemanden eller hvor du ellers måtte ønske det.

Det er normalt bedemanden, der udfylder dødsanmeldelsen ud fra afdødes dåbs- og evt. vielsesattest, men det kan variere fra sogn til sogn, så det er naturligt at følge skikke, der hvor afdøde hørte til. Når dødsanmeldelsen er udfyldt, underskrives den af nærmeste pårørende og afleveres til begravelsesmyndigheden sammen med attesterne. Begravelsesmyndigheden er kordegn eller præst i det sogn, afdøde hørte til.

Dødsfaldet skal være anmeldt til begravelsesmyndigheden senest 48 timer efter dødsfaldet.

Hvis familien ønsker, at bedemanden skal varetage alt det praktiske, er vores opgaver:

 • Udfyldelse af dokumenter og eventuelt fremskaffelse af nye attester
 • Videreformidling af dokumenter til myndighederne
 • At tage kontakt med kordegn, præst og kirkegård for at fastsætte tidspunkt for højtideligheden
 • Afhentning og iklædning af afdøde samt udsyngning fra hjemmet hvis dette ønskes
 • Pyntning af kirke eller kapel
 • Bestilling af pynt til kisten, kranse og båredekorationer
 • Bestilling af dødsannoncer
 • Bestilling af salmehæfter til højtideligheden hvis dette ønskes
 • Bestilling af gravsten samt tilføjelse af inskription hos stenhugger
 • Bestilling af ligbærere hvis de skal komme udefra

Vi hjælper dig naturligvis gerne med at afklare alle forhold, der opstår i forbindelse med dødsfaldet, og vi yder altid omsorgsfuld og nærværende bistand.

Hvad koster det?

Bedemanden fastsætter selv sine priser for ydelserne og er forpligtiget til at udlevere sin prisliste. Prislisten giver dog sjældent et retvisende billede af, hvad en konkret begravelse/bisættelse koster. Priserne kan variere i forhold til hvilken type begravelse/bisættelse, der ønskes, og da udgifterne til de enkelte kirkegårde og krematorier varierer fra sogn til sogn.

Da vi gerne vil vejlede dig bedst muligt, har vi udfærdiget en standardaftale blanket, som vi udfylder under samtalen. Derfor har du ved samtalens afslutning et overblik over, hvad det kommer til at koste.

Udover vores egne priser har vi også erfaring i forhold til udgifter til kirkegårde, pyntning af kirke, krematorium, stenhugger, annoncer med mere, og vi vil derfor altid kunne oplyse et estimeret beløb for disse ydelser.

Dette kunne bl.a. handle om:

 • Rustvognskørsel til og fra højtideligheden
 • Urnetransport til kirkegård efter højtideligheden
 • Ansøgning om begravelseshjælp hos kommunen og Sygesikringen Danmark
 • Anmeldelse af dødsfald hos forskellige instanser som fx forsikringsselskab og fagforening
 • Indhentning af priser på kaffearrangement eller lignende

Vi udarbejder altid et prisoverslag over udgifterne ved begravelsen, men vær opmærksom på at det ikke altid er muligt at give en præcis pris på begravelsen, før regningen fra kirkegården kommer.

Bedemanden kan altid give et nøjagtigt prisoverslag på egne ydelser, der inkluderer følgende:

 • Kiste
 • Urne
 • Ligklæder
 • Kørsel med rustvogn
 • Honorar
 • Øvrige ydelser er afhængige af leverandørens pris og aftales ved samtale med familien

Huskeliste ved dødsfald

Det er heldigvis sjældent, man skal varetage en begravelse eller bisættelse.

Når et menneske går bort, er der mange beslutninger, der skal tages, og meget man skal forholde sig til. Det virker uoverskueligt for de fleste.

Derfor har vi udarbejdet en lille pjece, hvor du kan få et overblik over hvilke ting, der skal gøres.

Den ligger i en printvenlig variant og er en hjælpende hånd i en svær tid.

Vi hjælper naturligvis gerne med alt det praktiske.

Det siger de pårørende

J. Otendal -

Når alt bare fungerer perfekt på en svær dag, er man klar over, der står en professionel person bag.

Tak til Steen Jørgensen. Vi var i meget trygge hænder.

A. & M. Melchiorsen -

Et meget sympatisk og professionelt firma, som vi også brugte for 11 år siden, da min far døde.

Kan anbefales på det varmeste.

Midt i sorgen og den svære situation, var det en tryg og dejlig oplevelse, hvor der på meget værdig vis blevet taget fint hånd om alt det praktiske.

A. Paaske -

En god støtte i en svær stund.

Professionel og empatisk bedemand og rimelige priser.