Begravelse eller Bisættelse

Skal afdøde begraves eller bisættes?

At hvert menneske er enestående, ved vi alle. Når det sidste farvel skal siges, kan en rød tråd fra det levede liv til afskeden skabe et smukt og enestående sidste farvel.

Derfor er der mange ting at beslutte, herunder om afdøde skal begraves eller bisættes.

Måske har afdøde efterladt et dokument, en ”sidste vilje”, hvor særlige ønsker er nedfældet. Er det tilfældet, har de pårørende pligt til at efterleve afdødes ønsker.

Hvis der ikke foreligger særlige ønsker fra afdøde, skal de efterladte træffe beslutning om dette.

Vi rådgiver dig indgående i forhold til de forskellige muligheder, så du er ordentlig klædt på til at træffe de rette valg.

Hvad er en begravelse

Den kirkelige begravelse er de efterladtes afsked med det menneske, der er gået bort samt forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Inden selve begravelsen finder sted, mødes de pårørende med præsten til en samtale. Under samtalen forbereder man begravelsen, og de efterladte fortæller om det menneske, der skal tages afsked med.

Her vælger man også hvilke salmer, der skal synges i kirken. Præsten tilbyder støtte og sjælesorg, hvis de efterladte har behov for dette.

En begravelse finder indledningsvis sted i en kirke eller i et kapel. Når ceremonien har nået sin ende, bliver kisten båret ud til gravstedet fulgt af begravelsesfølget.

Såfremt kirkegården ikke ligger lige ved kirken eller kapellet, køres kisten typisk med rustvogn til kirkegården. Og her ledsager begravelsesfølget rustvognen til kirkegården, hvor anden del af ceremonien finder sted.

På kirkegården nedsænkes kisten, og der foretages jordpåkastelse. Præsten beder en bøn, der er den samme bøn som den, der bliver bedt før dåben. På den måde begynder og slutter et kristent menneskes liv på jorden med tak.

Hvad er en bisættelse

Den kirkelige bisættelse er det afskedsritual og den højtidelighed, hvor de pårørende siger det sidste farvel til det familiemedlem eller den ven, der er gået bort.

Inden selve bisættelsen finder sted, mødes de pårørende med præsten til en samtale. Under samtalen drøfter man ønsker til bisættelsen.

De efterladte fortæller præsten om det menneske, der er gået bort, ligesom man beslutter hvilke salmer, der ønskes sunget under ceremonien.

Også her kan præsten tilbyde støtte og sjælesorg, hvis de efterladte har behov for dette. Ligesom ved begravelsen finder første del af bisættelsen sted i kirken eller i kapellet.

Men modsat ved en begravelse foretages jordpåkastelsen inde i kirken eller i kapellet. Slutteligt, efter jordpåkastelsen, synges en sidste salme, inden kisten bliver båret ud til den ventende rustvogn.

De pårørende tager en sidste afsked med afdøde ved rustvognen, der efterfølgende køres til krematoriet.

Det siger de pårørende

J. Otendal -

Når alt bare fungerer perfekt på en svær dag, er man klar over, der står en professionel person bag.

Tak til Steen Jørgensen. Vi var i meget trygge hænder.

A. & M. Melchiorsen -

Et meget sympatisk og professionelt firma, som vi også brugte for 11 år siden, da min far døde.

Kan anbefales på det varmeste.

Midt i sorgen og den svære situation, var det en tryg og dejlig oplevelse, hvor der på meget værdig vis blevet taget fint hånd om alt det praktiske.

A. Paaske -

En god støtte i en svær stund.

Professionel og empatisk bedemand og rimelige priser.